بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Fractional calculus


موارد یافت شده: 12

1 - Chaos Suppression for a Class of Uncertain Chaotic Systems Using Fractional-Order Robust Control (چکیده)
2 - Fractional-order nonsingular terminal sliding mode control via a disturbance observer for a class of nonlinear systems with mismatched disturbances (چکیده)
3 - A necessary condition of Pontryagin type for fuzzy fractional optimal control problems (چکیده)
4 - Fractional spectral differentiation matrices based on Legendre approximation (چکیده)
5 - Nonlinear fractional-order power system stabilizer for multi-machine power systems based on sliding mode technique (چکیده)
6 - Finite time synchronization of fractional chaotic systems with several slaves in an optimal manner (چکیده)
7 - A generalized Legendre–Gauss collocation method for solving nonlinear fractional differential equations with time varying delays (چکیده)
8 - Conformable Fractional Order Sliding Mode Control for a Class of Fractional Order Chaotic Systems (چکیده)
9 - Formulation of Euler–Lagrange Equations for Multidelay Fractional Optimal Control Problems (چکیده)
10 - Comparison of Fractional Order Modelling and Integer Order Modelling of Fractional Order Buck Converter in Continuous Condition Mode Operation (چکیده)
11 - Fractional Modeling and Analysis of Buck Converter in CCM Mode P (چکیده)
12 - An efficient method to solve a fractional differential equation by using linear programming and its application to an optimal control problem (چکیده)