بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Magnetic susceptibility


موارد یافت شده: 11

1 - Digital exploration of selected heavy metals using Random Forest and a set of environmental covariates at the watershed scale (چکیده)
2 - Reconstruction of Caspian Sea level changes using magnetic susceptibility during the last millennium (چکیده)
3 - Paleopedology and magnetic properties of Sari loess-paleosol sequence in Caspian lowland, northern Iran (چکیده)
4 - Magnetic susceptibility and free iron oxides (Fed) of a loesspaleosol section at Southweastern Sari (Northern Iran) (چکیده)
5 - Climatic interpretation of loess-paleosol sequences at Mobarakabad and Aghband, Northern Iran (چکیده)
6 - The magnetic susceptibility behavior along two cores in Hassangholi Bay, eastern flank of the Caspian Sea and their interpretation for the sea level changes (چکیده)
7 - Magnetic susceptibility and morphological characteristics of a loess–paleosol sequence in northeastern Iran (چکیده)
8 - Rb–Sr and Sm–Nd isotopic compositions, U-Pb Age and Petrogenesis of Khajeh Mourad Paleo-Tethys Leucogranite, Mashhad, Iran (چکیده)
9 - The exploration of gold by magnetic method in Hired Area, South Khorasan, a case study (چکیده)
10 - اندازه گیری مغناطیس سنجی زمینی برای اکتشاف طلا در منطقه اکتشافی هیرد، خراسان جنوبی (چکیده)
11 - زمین شناسی، کانی شناسی، دماسنجی سیالات درگیر و مغناطیس سنجی زمینی کانی سازی مگنتیت- اسپیکولاریت مس- طلای منطقه اکتشافی شهرک، تربت حیدریه، ایران (چکیده)