بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Optimal Design of Sandwitch Composite Laminates for Minimum Cost and Maximum Frequency Using Simulated Annealing


موارد یافت شده: 0

30 جستجوی اخیر