بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Titanium dioxide


موارد یافت شده: 13

1 - Ameliorating Effects of Vitamin E on Morphological and Histological Alterations and Oxidative Stress Factors Assessment Against Titanium Dioxide Nanoparticle-Induced in Mice Testis (چکیده)
2 - Identification and Evaluation of Replaced Materials of Titanium Dioxide Pigment in Alkyd Resins and Investigation of their Properties (چکیده)
3 - Ultra-desulfurization of sulfur recovery unit wastewater using thin film nanocomposite membrane (چکیده)
4 - Electrochemical Sensor Based on TiO2 Nanoparticles/Nafion Biocompatible Film Modified Glassy Carbon Electrode for Carbamazepine Determination in Pharmaceutical and Urine Samples (چکیده)
5 - Physicochemical and rheo-mechanical properties of titanium dioxide reinforced sage seed gum nanohybrid hydrogel (چکیده)
6 - Application of Luminescent Bacteria for Biosynthesis of TiO2 Nanoparticles with Fluorescent Property (چکیده)
7 - Antibacterial Activity of Biogenic Titanium Dioxide Nanoparticles Mediated by Vibrio VLC under Visible Light Spectrum (چکیده)
8 - On-line preconcentration of ultra-trace thallium(I) in water samples with titanium dioxide nanoparticles and determination by graphite furnace atomic absorption spectrometry (چکیده)
9 - Biodegradable Starch/Poly (vinyl alcohol) Film Reinforced with TiO2 Nanoparticles (چکیده)
10 - Application of titanium dioxide nanoparticles for preconcentration and determination of As(V)in water samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry (چکیده)
11 - Exceptional catalytic efficiency in mineralization of the reactive textile azo dye (RB5) by a combination of ultrasound and core–shell nanoparticles (CdS/TiO2) (چکیده)
12 - An enhancement in the photocatalytic activity of TiO2 by the use of Pd: the question of layer sequence in the resulting hierarchical structure (چکیده)
13 - Activity of genetically engineered luminescent bacteria on TiO2-coated glass (چکیده)