بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: nonlinear optics


موارد یافت شده: 16

1 - Nonlinear optical properties of 3,3′-biindole 2,2′(1H,1′H)-dione derivatives (چکیده)
2 - Generalizing theZ-scan theory for nonlocal nonlinear media (چکیده)
3 - New ducting model for analyzing the Gaussian beam propagation in nonlinear Kerr media and its application to spatial self-phase modulations (چکیده)
4 - Describing the propagation of intense laser pulses in nonlinear Kerr media using the ducting model (چکیده)
5 - Z-scan theory for nonlocal nonlinear media with simultaneous nonlinear refraction and nonlinear absorption (چکیده)
6 - Investigation of the nonlocal nonlinear optical response of copper nanostructured thin films prepared by pulsed laser deposition (چکیده)
7 - Role of the aperture in Z -scan experiments: A parametric study (چکیده)
8 - Comment on “Nonlinear refraction measurements of materials using the moiré deflectometry” (چکیده)
9 - Nonlocal nonlinear optical response of graphene oxide-Au nanoparticles dispersed in different solvents (چکیده)
10 - Enhancing the nonlinear optical properties of graphene oxide by repairing with palladium nanoparticles (چکیده)
11 - The Influence of Anionic, Cationic Surfactant and AOT/Water/Heptane Reverse Micelle on Photophysical Properties of Crocin: Compare with RPMI Effect (چکیده)
12 - Effect of Charge and Dielectric Constant on Linear and Nonlinear Optical Properties of Two Dyes (چکیده)
13 - Effect of L-alanine concentration on linear and nonlinear optical properties of two dyes in water and nano-confined water (چکیده)
14 - Effect of Microemulsion Structure on Fluorescence and Nonlinear Optical Properties of Rhodamine 6G (چکیده)
15 - Nonlinear properties of Acid Blue 29 Dye in CTAB/1-butanol/water microemulsion (چکیده)
16 - Self-phase modulation-based integrated optical regeneration in chalcogenide waveguides (چکیده)