بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: trichloroisocyanuric acid


موارد یافت شده: 12

1 - A high-yielding, expeditious, and multicomponent synthesis of urea and carbamate derivatives by using triphenylphosphine/trichloroisocyanuric acid system (چکیده)
2 - Direct and Facile Synthesis of Acyl Isothiocyanates from Carboxylic Acids Using Trichloroisocyanuric Acid/Triphenylphosphine System (چکیده)
3 - Facile and direct synthesis of symmetrical acid anhydrides using a newly prepared powerful and efficient mixed reagent (چکیده)
4 - Trichloroisocyanuric Acid/Triphenylphosphine-Mediated Synthesis of Benzimidazoles, Benzoxazoles, and Benzothiazoles (چکیده)
5 - Facile and Direct Synthesis of symmetrical acid Anhydrides Using a Powerful and Efficient Mixed Reagent (چکیده)
6 - Direct synthesis of sulfonyl azides from sulfonic acids (چکیده)
7 - Direct and facile synthesis of acyl isothicyanates from carboxylic acids using trichloroisocyanuric acid/triphenylphosphine system (چکیده)
8 - Direct and facile synthesis of acyl azides from carboxylic acids using the trichloroisocyanuric acid–triphenylphosphine system (چکیده)
9 - Efficient and Novel Method for Thiocyanation of Aromatic Compounds Using Trichloroisocyanuric Acid/ Ammonium Thiocyanate/Wet SiO2 (چکیده)
10 - 1,3,5Trichloro-2,4,6-Triazinetrion: A Versatile Heterocycle for the One-Pot Synthesis (چکیده)
11 - A Mild and Simple Iodination of Phenos with Trichloroisocyanuric Acid/ I2 /Wet SiO2 Systems (چکیده)
12 - Mild and Efficient Iodination of Aromatic Compoundswith Trichloroisocyanuric Acid/I2/Wet SiO2 System (چکیده)