بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Acta Physiologiae Plantarum


موارد یافت شده: 11

1 - Physiological and growth responses of cucumber (Cucumis sativus L.) genotypes to Egyptian broomrape (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) parasitism (چکیده)
2 - Comparison of phytochemical compounds of two Glycyrrhiza glabra L. populations and their relationship with the ecological factors (چکیده)
3 - Effects of zinc oxide nanoelicitors on yield, secondary metabolites, zinc and iron absorption of Feverfew (Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.) (چکیده)
4 - Alleviating negative effects of salinity stress in summer savory (Satureja hortensis L.) by biochar application (چکیده)
5 - Morpho-physiological and biochemical responses of four ornamental herbaceous species to water stress (چکیده)
6 - Methyl jasmonate effects on volatile oil compounds and antioxidant activity of leaf extract of two basil cultivars under salinity stress (چکیده)
7 - Physiological and gene expression analysis of extreme chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes in response to salinity stress (چکیده)
8 - The relationship between antioxidant compounds contents and antioxidant enzymes under water-deficit stress in the three Iranian cultivars of basil (Ocimum basilicum L.) (چکیده)
9 - Content of different groups of phenolic compounds in microshoots of Juglans regia cultivars and studies on antioxidant activity (چکیده)
10 - Ethyl methanesulfonate treatment of celery plants affects the expression pattern of CEL I endonuclease (چکیده)
11 - Pseudomonas bacteria and phosphorous fertilization, affecting wheat (Triticum aestivum L.) yield and P uptake under greenhouse and field conditions (چکیده)