بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Information Sciences


موارد یافت شده: 21

1 - Management of the optimizer's curse concept in single-task diffusion networks (چکیده)
2 - A robust detection and localization technique for copy-move forgery in digital images (چکیده)
3 - Automated detection of shockable ECG signals: A review (چکیده)
4 - TAMA: Three-Factor Authentication for Multi-server Architecture (چکیده)
5 - Command-filtered backstepping robust adaptive emotional control of strict-feedback nonlinear systems with mismatched uncertainties (چکیده)
6 - Randomized non-linear PCA networks (چکیده)
7 - TRLG: Fragile blind quad watermarking for image tamper detection and recovery by providing compact digests with optimized quality using LWT and GA (چکیده)
8 - A new model for robust facility layout problem (چکیده)
9 - Numerical solutions for linear system of first-order fuzzy differential equations with fuzzy constant coefficients (چکیده)
10 - On Estimation in the Exponentiated Pareto Distribution in the Presence of Outliers (چکیده)
11 - A note on “Numerical solutions for linear system of first-order fuzzy differential equations with fuzzy constant coefficients” (چکیده)
12 - A winner-take-all approach to emotional neural networks with universal approximation property (چکیده)
13 - Differential Geometry on SU(N): Left and Right Invariant Vector Fields and One-Forms (چکیده)
14 - On uncertainty and information properties of ranked set samples (چکیده)
15 - Data-Driven Fuzzy Modeling for Takagi–Sugeno–Kang Fuzzy System (چکیده)
16 - A new indirect approach to the type-2 fuzzy systems modeling and design (چکیده)
17 - A qualified description of extended fuzzy logic (چکیده)
18 - Gravitation based classification (چکیده)
19 - Artificial neural network approach for solving fuzzy differential equations (چکیده)
20 - Finding the differential characteristics of block ciphers with neural networks (چکیده)
21 - Fuzzy approximately cubic mappings (چکیده)