بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: International Journal of Optimization in Civil Engineering


موارد یافت شده: 13

1 - OPTIMIZING MASS FOR VIBRATION ANALYSIS OF PLANE STRUCTURE (چکیده)
2 - A PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM TO SUGGEST FORMULAS FOR THE BEHAVIOUR OF THE RECYCLED MATERIAL REINFORCED CONCRETE BEAMS (چکیده)
3 - PREDICTION OF BIAXIAL BENDING BEHAVIOR OF STEEL-CONCRETE COMPOSITE BEAM-COLUMNS BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (چکیده)
4 - Damage and plasticity constants of conventional and high-strength concrete part II: STATISTICAL EQUATION DEVELOPMENT USING GENETIC PROGRAMMING (چکیده)
5 - DAMAGE AND PLASTICITY CONSTANTS OF CONVENTIONAL AND HIGH-STRENGTH CONCRETE PART I: STATISTICAL OPTIMIZATION USING GENETIC ALGORITHM (چکیده)
6 - Nonlinear Frame Analysis BY Minimization Techniques (چکیده)
7 - Optimization Formulation For Nonlinear Structural Analysis (چکیده)
8 - Topological optimization of vibrating continuum structures for optimal natural eigenfrequency (چکیده)
9 - Relationship of Tensile Strength of Steel fiber reinforced Concrete Based on Genetic Programming (چکیده)
10 - THREE SCHEMES FOR ACTIVE CONTROL OF THE PLANAR FRAME (چکیده)
11 - Optimization of TMD parameters for Earthquake Vibrations of Tall Buildings Including Soil Structure Interaction (چکیده)
12 - Isogeometric topology optimization of structures by using MMA (چکیده)
13 - Optimized Tuned Liquid Column Dampers for Earthquake Oscillations of High-rise Structures Including Soil Effects (چکیده)