بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Journal of Superconductivity and Novel Magnetism


موارد یافت شده: 12

1 - Angular Dependence of Fluctuation Conductivity in BaFe1.9Co0.1As2 Single Crystal (چکیده)
2 - On the Determination of Pinning Mechanisms and Regimes in Type-II Superconductors with Weak Thermal Fluctuations (چکیده)
3 - Fluctuation Conductivity and Its Scaling Behavior in BaFe1.9Co0.1As2 Superconductor (چکیده)
4 - In-field Conductivity Fluctuations in Ba0.72K0.28Fe2As2Single Crystals (چکیده)
5 - Magnetic and Structural Properties of SrFe12−xCrxO19 (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) Hexaferrite Powders Obtained by Sol – Gel Auto - Combustion Method (چکیده)
6 - M-Type Strontium Hexaferrite Nanoparticles Prepared by Sol-Gel Auto-combustion Method: The Role of Co Substitution in Structural, Morphological, and Magnetic Properties (چکیده)
7 - Influence of Soliton Spin Density on the Spin Filtering Properties of Magnetic Poly-BIPO Molecule (چکیده)
8 - The effect of anisotropy of Hc2 on transport current in silicone oil- doped MgB2 superconductor (چکیده)
9 - Critical Current Density and Intergranular Coupling Study of the Dysprosium Oxide Nanoparticle Added Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3Oy Superconductor (چکیده)
10 - Fluctuation conductivity of RE1-2xCaxMxBa2Cu3O7-delta (RE=Nd, Y and M=Pr, Th) superconductors (چکیده)
11 - Effect of Substitutions of Zn for Mn on Size and Magnetic Properties of Mn–Zn Ferrite Nanoparticles (چکیده)
12 - Structural and Magnetic Properties of Cobalt and Manganese Doped Ni-Ferrite Nanoparticles (چکیده)