بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fatemeh Tabatabaei yazdi


موارد یافت شده: 76

1 - مروری بر مدل سازی مطلوبیت زیستگاهی تعدادی از گونه های سه رده خزندگان، دوزیستان و ماهیان ایران با الگوریتم MaxEnt، مدل ریاضی فردگرا (inSTREAM ) و AHP؛ پتانسیل سنجی فاکتور های محیطی با سنجش از دور (MODIS و HYCOM) (چکیده)
2 - Estimating the carrying capacity for habitat of Urial wild sheep (Ovis orientalis in Tandoureh National Park, Iran (چکیده)
3 - کاربرد سنجش از دور در بررسی توزیع جوامع گیاهی و جانوری، پایش فاکتور های محیطی موثر بر تنوع و تحرک جانوران، تحلیل داده های ماهواره ای در مطالعات اکولوژیکی (چکیده)
4 - ردیابی مسیر مهاجرت پرندگان با استفاده از بهبود الگوریتم های کلاسیک و داده های سنجش از دور، شناسایی مکان های مطلوب استقرار پرندگان آبزی و کنارآبزی جهت تامین نیاز های زیستی (چکیده)
5 - پتانسیل سنجی شاخص های طیفی سنجش از دور (داده های سنتینل -۲) در بررسی توزیع و مدلسازی پیش بینی زیستگاه های مطلوب پستانداران کوچک جثه (چکیده)
6 - بررسی تفاوتهای شکلی دندانهای آسیای فوقانی در سه گونه جرد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
7 - بررسی اندازه دندان آسیای فوقانی دردو گونه جرد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
8 - مقایسه ارزش‌های تفرجی و غیر مصرفی (وجودی و برای نسل‌های آینده) دریاچه بزنگان (چکیده)
9 - Let us go back to the type materials to investigate the cranial differences among the Meriones species (Rodentia, Gerbillinae) (چکیده)
10 - The seasonal diet and variation in the prey selection of the Little Owl (Athene noctua) in the Northeast of Iran (چکیده)
11 - بررسی تاثیر باغ وحش ها بر هویت بوم شناختی شهروندان (چکیده)
12 - Inter-species study of three species of gobiidae family on the Makran coast of Iran by both geometric and traditional morphometric methods (چکیده)
13 - Morphological plasticity of Nemoura Cinerea (Arthropoda, Nemouridae) as a biological indicator for aquatic systems (چکیده)
14 - مروری بر ارزیابی تاثیرات فلزات سنگین بر دم فنریان(Collembola) به عنوان یک بیواندیکاتور و مدیریت اکوسیستم (چکیده)
15 - بازسازی بومسازگانی: رهیافتی اثربخش در دستیابی به پایداری شهری (چکیده)
16 - بررسی تاثیر تحصیلات دانشگاهی بر دانش، نگرش و رفتار شهروندان نسبت به تنوع‌زیستی (مورد مطالعه: شهروندان کلانشهر مشهد) (چکیده)
17 - شناسایی مناطق داغ تلفات اده‌‌ای گوشت خواران و اولویت بندی آن‌‌ها‌‌ در استان خراسان رضوی (چکیده)
18 - نیم‌رخ تنوع زیستی در دانش، نگرش و رفتار KAP) شهروندان کلان‌شهر مشهد با رویکرد توسعه پایدار (چکیده)
19 - مروری بر مطالعات انجام شده بر روی تنوع ژنتیکی 30 گونه حیات وحش ایران با استفاده از نشانگر های مولکولی D-loop ،NADH 5، توالی ژنCytb ، بیوآکوستیک و شناسایی گونه ها (چکیده)
20 - تاملی بر فلسفه، روش‌شناسی و مخاطب‌شناسی آموزش محیط‌زیست در مناطق تحت حفاظت (چکیده)
21 - Studying morphological differences of sagittal otolith using geometric morphometric in two species of gobiidae Bathygobius meggitti (Hora and Mukeriji, 1936) and Istigobius ornatus (Ruppell, 183) in Makran coast, Oman Sea (چکیده)
22 - اهمیت ونقش بوم شناختی دم فنریان(Collembola) در تنوع زیستی خاک (چکیده)
23 - بررسی تفاوت های درون گونه ای Istigobius ornatus (Rüppell, 1830) سواحل مکران به روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
24 - شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت ناشی از تخریب زیست بوم، از منظر آموزه های حقوق محیط زیست (چکیده)
25 - Dietary niche comparison of raptors in NE Iran, as an important zoogeographic zone (چکیده)
26 - مقایسه مورفومتریک درون گونه‌ای و بین گونه‌ای سه گونه ماهی از جنس Istiblennius (Whitely, 1943) در سواحل حوزه مکران (چکیده)
27 - بررسی صفاتمورفومتریک سه گونه از خانواده گاوماهیان در سواحل مکران (چکیده)
28 - صنعت چرم در حاشیه کشفرود و تاثیرات آن بر جوندگان، راهکارهای کنترل و دستیابی به توسعه پایدار (چکیده)
29 - Potential of solar energy in Iran for carbon dioxide mitigation (چکیده)
30 - بررسی و مقایسه دانش، نگرش و رفتار شهروندان مناطق مختلف کلانشهر مشهد به تنوعزیستی (چکیده)
31 - First record of Piebald Shrew, Diplomesodon pulchellus (Lichtenstein, 1823) from Iran (چکیده)
32 - Evaluation of chromium accumulation and resulting histopathological changes in Libyan jirds (Mammals, Rodentia), affected by effluent from Ghazghan leather industrial town, Iran (چکیده)
33 - سرمایه گزاری بر انرژیهای پاک )انرژی خورشیدی(، بستر کارآفرینی و توسعه پایدار در ایران (چکیده)
34 - آموزش محیط زیستی در سازمانهای غیردولتی محیط زیستی(ENGO*ها) بسترساز توسعه سرمایه های اجتماعی (چکیده)
35 - تأثیرات تخریب زیستگاه بر روی فراجمعیت‌های ول معمولی(پستانداران: جوندگان) (چکیده)
36 - جایگاه آموزش محیطزیستی در فرهنگ دانشگاه (چکیده)
37 - جایگاه زنان در توسعه اکوتوریسم پایدار (چکیده)
38 - بررسی تاثیرات زیست محیطی و هیستوپاتولوژیکی فلز سنگین کروم در حومه چرمشهر قزقان مشهد (چکیده)
39 - بررسی مقدماتی وضعیت تنوع گونه ای خانواده گاوماهیان(Gobiidea) در ایران (چکیده)
40 - بررسی فونستیک ماهیان جنس (Whitely, 1943) Istiblennius در دریای عمان و خلیج فارس (چکیده)
41 - بررسی نوسانات جمعیتی دو گونه غالب کل و بر و قوچ و میش در منطقه شکار ممنوع کلیلاق و عوامل موثر بر آن (چکیده)
42 - اثرات منفی ریز پلاستیک ها بر تنوع زیستی و زیستگاه های ساحلی دریای خلیج فاری و دریای عمان (چکیده)
43 - A study on the concentration of heavy metals and histopathological changes in Persian jirds (Mammals; Rodentia), affected by mining activities in an iron ore mine in Iran (چکیده)
44 - Evaluation of the accuracy of Demirjian's method for estimating chronological age from dental age in Shiraz, Iran: Using geometric morphometrics method (چکیده)
45 - Sexual dimorphism, allometry, and interspecific variation in the cranial morphology of seven Meriones species -Gerbillinae, Rodentia (چکیده)
46 - بررسی راهکار هایی برای مدیریت منابع آب به روش استحصال آب باران در سایت تکثیر در اسارت گنج آهو در زاوه، خراسان رضوی (چکیده)
47 - موزه های تاریخ طبیعی، فرصتی مغتنم برای فراگیری (چکیده)
48 - مدیریت راهبردی اکوتوریسم در منطقه زشک (چکیده)
49 - تاثیرات منفی فعالیت‌های معدنی بر کیفیت هوا، خاک و منابع آبی (چکیده)
50 - اثرات بهداشتی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، آرسنیک، جیوه و نیکل) بر اکوسیستم و سلامتی انسان (چکیده)
51 - Craniometrics are not outdated: Interspecific morphological divergence in cryptic arvicoline rodents from Iran (چکیده)
52 - Testing and quantification of cranial shape and size variation within Meriones hurrianae (Rodentia: Gerbillinae): A geometric morphometric approach (چکیده)
53 - Morphological variation in jirds, in a context of their conservation biology (چکیده)
54 - توسعه پایدار در دانشگاه فردوسی مشهد: اهداف، چالش ها و فرصت ها (چکیده)
55 - آیا انرژی خورشیدی می تواند جایگزین انرژیهای فسیلی شود؟ فرصتها و چالشها (چکیده)
56 - اهداف و دستاوردهای دانشگاه فردوسی مشهد در راستای دستیابی به مدیریت سبز (چکیده)
57 - بررسی رژیم غذایی پرندگان شکاری منطقه حفاظت شده بینالود خراسان رضوی براساس تجزیه و تحلیل ریمه (چکیده)
58 - بررسی فون جوندگان منطقه حفاظت شده بینالود خراسان رضوی براساس مطالعات ریمه پرندگان شکاری (چکیده)
59 - بررسی شاخص های زیستی گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه ارتکند (چکیده)
60 - بررسی انعطاف پذیری ریختی موجودات آبزی در پاسخ به شرایط محیطی (چکیده)
61 - بررسی روشهای تامین منابع آبی حیات وحش در مناطق حفاظت شده (چکیده)
62 - مطالعه امکان سنجی توسعه پایدار دریاچه بزنگان (چکیده)
63 - بررسی راهکارهای مدیریت آب حیات وحش در مناطق حفاظت شده کوهستانی (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده بینالود) (چکیده)
64 - بررسی پتانسیل‌های گردشگری در منطقه حفاظت‌شده بینالود و ارزیابی اقتصادی آن به روش هزینه سفر(TCM) (چکیده)
65 - اکوتوریسم روستایی و بررسی موردی روستای نایبندان استان خراسان جنوبی (چکیده)
66 - Testing a long-standing hypothesis on the relation between the auditory bulla size and environmental conditions: a case study in two bird species (Muridae: Meriones libycus and M. crassus ) (چکیده)
67 - بررسی و مطالعه پستانداران منطقه حفاظت شده بینالود در استان خراسان رضوی (چکیده)
68 - حفاظت از لاک پشتهای دریایی به عنوان گونه های پرچم نما ی تنوع زیستی خلیج فارس (چکیده)
69 - غیر مستقیم تر و مؤثر تر(تبلیغات غیر مستقیم برای نام خلیج فارس ) (چکیده)
70 - Cranial phenotypic variation in Meriones crassus and M. libycus (Rodentia, Gerbillinae), and a morphological divergence in M. crassus from the Iranian Plateau and Mesopotamia (Western Zagros Mountains) (چکیده)
71 - مطالعه اختلافات ریختی درجمجمه های جرد تریسترامی (جوندگان: موش سانان): یک مطالعه به روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
72 - بارکدگذاری DNA وکاربرد آن در آرایه‌شناسی: جرد نیمروز Meriones meridianus (جوندگان، موش‌سانان، جربیلها) به عنوان مورد مطالعاتی (چکیده)
73 - تأثیرات فاکتورهای زیست محیطی بر تفاوت‌های ریختی جمجمه‌های جردهای نیمروز ایران (چکیده)
74 - Patterns of skull shape variation in Meriones persicus (Rodentia: Muridae) in relation to geoclimatical conditions (چکیده)
75 - Cranial variation in Meriones tristrami (Rodentia: Muridae: Gerbillinae) and its morphological comparison with Meriones persicus ,Meriones vinogradovi and Meriones libycus : a geometric morphometric study (چکیده)
76 - Geographic pattern of cranial differentiation in the Asian Midday JirdMeriones meridianus(Rodentia: Muridae: Gerbillinae) and its taxonomic implications (چکیده)