بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamidreza Modares


موارد یافت شده: 14

1 - Distributed Consensus Control for a Network of Incommensurate Fractional-Order Systems (چکیده)
2 - Reinforcement -learning for optimal tracking control of linear discrete-time systems with unknown dynamics (چکیده)
3 - Online Concurrent Reinforcement Learning Algorithm to Solve Two-player Zero-sum Games for Partially-unknown Nonlinear Continuous-time Systems (چکیده)
4 - Adaptive Optimal Control of Partially-unknown Constrained-input Systems using Policy Iteration with Experience Replay (چکیده)
5 - A policy iteration approach to online optimal control of continuous-time constrained-input systems (چکیده)
6 - Integral reinforcement learning and experience replay for adaptive optimal control of partially-unknown constrained-input continuous-time systems (چکیده)
7 - adaptive optimal control of unknown constrained-input system using policy iteration and neural networks (چکیده)
8 - Employing Adaptive Particle Swarm Optimization Algorithm for Parameter Estimation of an Exciter Machine (چکیده)
9 - Modeling and optimization of high chromium alloy wear in phosphate laboratory grinding mill with fuzzy logic and particle swarm optimization technique (چکیده)
10 - System identification and control using adaptive particle swarm optimization (چکیده)
11 - A general insight into the effect of neuron structure on classification (چکیده)
12 - Solving nonlinear optimal control problems using a hybrid IPSO–SQP algorithm (چکیده)
13 - Parameter estimation of bilinear systems based on an adaptive particle (چکیده)
14 - A Novel Adaptive Neural Sliding Mode Control for Systems with Unknown Dynamics (چکیده)