بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mahdi nikooghadam


موارد یافت شده: 15

1 - REACH: Robust Efficient Authentication for Crowdsensing-based Healthcare (چکیده)
2 - Slight: A lightweight authentication scheme for smart healthcare services (چکیده)
3 - TAMA: Three-Factor Authentication for Multi-server Architecture (چکیده)
4 - Secure and Authenticated Data Access and Sharing Model for Smart Wearable Systems (چکیده)
5 - On the Security of “Secure and Lightweight Authentication with Key Agreement for Smart Wearable Systems” (چکیده)
6 - An Efficient Authentication and Key Agreement Scheme Based on ECDH for Wireless Sensor Network (چکیده)
7 - Lightweight Authentication for Remote Healthcare Systems in Cloud-IoT (چکیده)
8 - A provably secure and lightweight authentication scheme for Internet of Drones for smart city surveillance (چکیده)
9 - A provably secure ECC-based roaming authentication scheme for global mobility networks (چکیده)
10 - Secure communication in CloudIoT through design of a lightweight authentication and session key agreement scheme (چکیده)
11 - An Improved Secure Authentication and Key Agreement Scheme for Healthcare Applications (چکیده)
12 - Perfect forward secrecy via an ECC-based authentication scheme for SIP in VoIP (چکیده)
13 - پروتکلی کارامد مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی برای ارتباط امن کاربران با خدمات دهنده (چکیده)
14 - A Novel Provably-Secure ECC-based Authentication and Key Management Protocol for Telecare Medical Information Systems (چکیده)
15 - A secure and robust elliptic curve cryptography‐based mutual authentication scheme for session initiation protocol (چکیده)