بیست و ششمین نشست جامعه پاتولوژی دامپزشکی اروپا , 2008-09-17

Title : Histopathological survey of cervicovaginal samples of Holstein dairy cows with or without reproductive tract disorders ( بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه های سرویکوواژینال گاوهای مبتلا به بیماریهای تولید مثلی یا سالم )

Authors: Massoud Talebkhan Garoussi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Introduction The increase of reproductive performance such as: first service/conception, conception rate, improvement of days open and calving interval in dairy cattle herds depend on several factors. Several complexes relationship among the effective factors influencing on the fertility are related to the health status of reproductive system organs of dairy cattle. The objective of this study was: to evaluate the cervicovaginal histopathological changes in Holstein dairy cows with or without clinical signs of reproduction system abnormalities. Materials & Methods In total, 144 lactating Holstein cows with (No. 103) or without (N. 41) recorded postpartum clinical symptoms of reproduction diseases were examined in treatment and control groups, respectively. The cervical and vaginal specimens of 99 and 103 cows in treatment group were obtained, respectively. The cervical and vaginal samples of 38 and 41 cows in control group were prepared, respectively. Biopsies of the internal wall of cervix and vagina were obtained using a sterile alligator-jawed (rounded) biopsy forceps. Cows were inseminated artificially (No.83; 58%) for three times after the calving or had not been recorded any estrus signs since three months after their last calving (No.61; 42%). They were at various stages of the estrus cycle. The samples were placed in 10% formalin. After the related processing of the samples, they were evaluated for microscopic histopathological changes. Results The results showed that 74 out of 99 (78%) dairy cows had no cervical pathological lesions. There was no vaginal pathological lesion for 97 (94%) cows. However, it was showed that 4 (11%) and 5 (12%) cows in control group had cervical and vaginal histopathological lesions, respectively. Chronic cervicitis (No. 8; 8%) and mild chronic vaginitis (No. 3; 3%) was the most common lesion in treatment group, respectively. However, 2 (5%) cows had chronic follicular cervicitis and 2 (5%) cows showed acute cervicitis in control group. In control group, 36 (88%) cows had no vaginal histopathological changes. Acute vaginitis was indicated in 5 (12%) cows of control group. Discussion It was shown that most of the cows with recorded postpartum genital system diseases had no histopathological lesions. The most cervicovaginal lesion was chronic in the cows. However, the healthy cows might have acute cervicovaginal lesions. It is concluded that cervicovaginal biopsy can be useful for evaluation of reproductive performance. However, non pathological effects such as: mismanagement of dairy cattle at calving time, cervical and vaginal manipulation at calving time, incorrect artificial insemination method, mismanagement of dairy cattle herds and etc can be the reasons of lesions which may influence on the reproductive health and performance.

Keywords

بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه های سرویکوواژینال گاوهای مبتلا به بیماریهای تولید مثلی یا سالم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004175,
author = {Talebkhan Garoussi, Massoud},
title = {Histopathological survey of cervicovaginal samples of Holstein dairy cows with or without reproductive tract disorders},
booktitle = {بیست و ششمین نشست جامعه پاتولوژی دامپزشکی اروپا},
year = {2008},
location = {Dubrovink},
keywords = {بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه های سرویکوواژینال گاوهای مبتلا به بیماریهای تولید مثلی یا سالم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Histopathological survey of cervicovaginal samples of Holstein dairy cows with or without reproductive tract disorders
%A Talebkhan Garoussi, Massoud
%J بیست و ششمین نشست جامعه پاتولوژی دامپزشکی اروپا
%D 2008

[Download]