دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2002-04-21

عنوان : Closed loop interaction number (CIN) as a measure for pairing in decentralized control ( عدد تداخل حلقه بسته بعنوان معیاری برای زوج بندی در سیستمهای کنترلی )

نویسندگان: رجب اصغریان قنادیزدی , علی کریم پور ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004180,
author = {اصغریان قنادیزدی, رجب and کریم پور, علی},
title = {Closed loop interaction number (CIN) as a measure for pairing in decentralized control},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Closed loop interaction number (CIN) as a measure for pairing in decentralized control
%A اصغریان قنادیزدی, رجب
%A کریم پور, علی
%J دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2002

[Download]