دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت آلایندها و... , 2008-08-25

Title : Adsorption caability of lead Nickeland zinc by exopolysaccharide and dried cell of ensifer meliloti ( توانایی جذب سرب، نیکل و روی پلیساکاریدهای خارج سلولی و سلول خشک انسیفر ملیلوتی )

Authors: Amir Lakzian ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

توانایی جذب سرب، نیکل و روی پلیساکاریدهای خارج سلولی و سلول خشک انسیفر ملیلوتی

Keywords

, توانایی جذب سرب, نیکل و روی پلیساکاریدهای خارج سلولی و سلول خشک انسیفر ملیلوتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004236,
author = {Lakzian, Amir},
title = {Adsorption caability of lead Nickeland zinc by exopolysaccharide and dried cell of ensifer meliloti},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت آلایندها و...},
year = {2008},
location = {khonkaen},
keywords = {توانایی جذب سرب، نیکل و روی پلیساکاریدهای خارج سلولی و سلول خشک انسیفر ملیلوتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Adsorption caability of lead Nickeland zinc by exopolysaccharide and dried cell of ensifer meliloti
%A Lakzian, Amir
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت آلایندها و...
%D 2008

[Download]