سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2007-11-27

عنوان : ( ترکیب چهار طبقه بند الگوی مختلف بر پایه صحت محلی جهت طراحی یک سیستم طبقه بندی الگوی بهینه سراسری )

نویسندگان: محمدباقر نقیبی سیستانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004244,
author = {نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {ترکیب چهار طبقه بند الگوی مختلف بر پایه صحت محلی جهت طراحی یک سیستم طبقه بندی الگوی بهینه سراسری},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترکیب چهار طبقه بند الگوی مختلف بر پایه صحت محلی جهت طراحی یک سیستم طبقه بندی الگوی بهینه سراسری
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
%D 2007

[Download]