سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق , 2008-04-30

عنوان : ( بررسی تاثیر حضور عاملهای قیمت دهنده با استراتژی های معین در کنار عاملهای یادگیرنده تقویتی در یک بازار برق رقابتی )

نویسندگان: بهزاد نصیری نصرآبادی , محمدباقر نقیبی سیستانی , علی کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر حضور عاملهای قیمت دهنده با استراتژی های معین در کنار عاملهای یادگیرنده تقویتی در یک بازار برق رقابتی

کلمات کلیدی

استراتژی قیمت دهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004245,
author = {نصیری نصرآبادی, بهزاد and نقیبی سیستانی, محمدباقر and کریم پور, علی},
title = {بررسی تاثیر حضور عاملهای قیمت دهنده با استراتژی های معین در کنار عاملهای یادگیرنده تقویتی در یک بازار برق رقابتی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق},
year = {2008},
location = {گیلان-زیباکنار, ايران},
keywords = {استراتژی قیمت دهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر حضور عاملهای قیمت دهنده با استراتژی های معین در کنار عاملهای یادگیرنده تقویتی در یک بازار برق رقابتی
%A نصیری نصرآبادی, بهزاد
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%A کریم پور, علی
%J سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
%D 2008

[Download]