دومین کنگره بین اللمللی( هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران , 2007-12-10

عنوان : Designing a Robust Controller for High-Precision Multi-Dimensional Positioning Stage ( طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای سکوی مکان یاب با شش درجه آزادی و دقت بالا )

نویسندگان: امین جاجرمی , علی کریم پور , رضا شهنازی , محسن داوری نژا د ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به موضوع طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای سکوی مکان یاب با شش درجه آزادی و دقت بالا پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, کنترل مقاوم, سکوی مکان یاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004297,
author = {جاجرمی, امین and کریم پور, علی and شهنازی, رضا and داوری نژا د, محسن},
title = {Designing a Robust Controller for High-Precision Multi-Dimensional Positioning Stage},
booktitle = {دومین کنگره بین اللمللی( هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {کنترل مقاوم، سکوی مکان یاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Designing a Robust Controller for High-Precision Multi-Dimensional Positioning Stage
%A جاجرمی, امین
%A کریم پور, علی
%A شهنازی, رضا
%A داوری نژا د, محسن
%J دومین کنگره بین اللمللی( هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2007

[Download]