علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2006-8)

عنوان : ( اثر جایگزینی یونجه خشک با علوفه جو کامل سیلو شده در جیره های حاوی پنبه دانه بر مواد مغذی مورد استفاده و پارامترهای تولیدی گاوهای هلشتاین )

نویسندگان: علیزاده , روزبهان , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004308,
author = {علیزاده and روزبهان and ناصریان, عباسعلی},
title = {اثر جایگزینی یونجه خشک با علوفه جو کامل سیلو شده در جیره های حاوی پنبه دانه بر مواد مغذی مورد استفاده و پارامترهای تولیدی گاوهای هلشتاین},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
month = {August},
issn = {1028-3099},
keywords = {علف جوی کامل سیلو شده، یونجه، پنبه دانه و گاو شیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر جایگزینی یونجه خشک با علوفه جو کامل سیلو شده در جیره های حاوی پنبه دانه بر مواد مغذی مورد استفاده و پارامترهای تولیدی گاوهای هلشتاین
%A علیزاده
%A روزبهان
%A ناصریان, عباسعلی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2006

[Download]