ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (3), شماره (6), سال (2007-3) , صفحات (119-154)

عنوان : ( وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه‌ای (بررسی موردی: جنوب غرب آسیا) )

نویسندگان: هادی اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه وزن ژئوپلیتیکی ایران در منطقه جنوب غربی آسیا بر اساس شاخص های متعدد قدرت ملی

کلمات کلیدی

, ژئوپلیتیک, جغرافیای سیاسی, قدرت ملی , ایران, جنوب غربی آسیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004321,
author = {اعظمی, هادی},
title = {وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه‌ای (بررسی موردی: جنوب غرب آسیا)},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2007},
volume = {3},
number = {6},
month = {March},
issn = {1735-4331},
pages = {119--154},
numpages = {35},
keywords = {ژئوپلیتیک-جغرافیای سیاسی-قدرت ملی -ایران- جنوب غربی آسیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه‌ای (بررسی موردی: جنوب غرب آسیا)
%A اعظمی, هادی
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2007

[Download]