مطالعات اسلامی, شماره (77), سال (2007-3) , صفحات (87-115)

عنوان : ( بیع شرط، ساز و کاری مشروع برای رهن مستغلات )

نویسندگان: حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رهن مستغلات وتصحیح شیوه موجود در جامعه

کلمات کلیدی

, بیع خیار, بیع شرط, بیع وفا, رهن معاد, رد ثمن , استرداد بیع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004360,
author = {صابری, حسین},
title = {بیع شرط، ساز و کاری مشروع برای رهن مستغلات},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2007},
number = {77},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {87--115},
numpages = {28},
keywords = {بیع خیار- بیع شرط- بیع وفا- رهن معاد- رد ثمن - استرداد بیع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بیع شرط، ساز و کاری مشروع برای رهن مستغلات
%A صابری, حسین
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2007

[Download]