مطالعات اسلامی, سال (2007-3)

عنوان : ( نقد و بررسی روایات مطلاق درباره امام حسن (ع) )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حدیث‌ یکی‌ از منابع‌ مهم‌ دین‌شناسی‌ و‌ مورد پذیرش‌ همة‌ فرقه‌های‌اسلامی‌ است. آنچه‌ امروز به‌ نام‌ حدیث‌ در اختیار مسلمانان‌ قرار دارد، همة‌ آنها گفتار معصومان‌ نیست‌، بلکه‌ بخشی‌ از آن‌، احادیث‌ جعلی‌ و برساخته‌ای‌ است‌ که‌مسلمانان‌ ساده‌لوح‌ و دشمنان‌ آگاه‌ در راهیابی‌ آن‌ به‌ منابع‌ حدیثی‌ نقش‌ داشته‌اند.البته‌ جاعلان‌ حدیث‌ انگیزه‌های‌ متفاوتی‌ داشته‌اند. که‌ یکی‌ از آنها حذف‌ رقیب ‌سیاسی‌ از جامعه‌ اسلامی‌ بوده‌ است‌. بر این‌ اساس‌، مقالة‌ حاضر درصدد بررسی‌روایاتی‌ است‌ که‌ دربارة مطلاق بودن یعنی ‌ ازدواجها و طلاقهای‌ مکرّر امام‌ حسن‌(ع‌) جعل‌ شده‌ است‌.

کلمات کلیدی

, حدیث‌, جعل حدیث‌, محلّل‌, مطلاق‌, ذوّاق, انگیزه سیاسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004361,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {نقد و بررسی روایات مطلاق درباره امام حسن (ع)},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1010-4992},
keywords = {حدیث‌، جعل حدیث‌، محلّل‌، مطلاق‌، ذوّاق، انگیزه سیاسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی روایات مطلاق درباره امام حسن (ع)
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2007

[Download]