مطالعات اسلامی, سال (2007-5) , صفحات (105-130)

عنوان : ( تأملی فقهی پیرامون ماده 268 قانون مجازات اسلامی )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله موضوع اختیار مقتول در قصاص یا عفو را پیش از به هلاکت رسیدن مورد بررسی فقهی قرار داده است. نتیجه بررسی این است که در قتل عمد حق قصاص ، دیه ، از حقوق ابتدایی و اصیل اولیای دم است. ومجنی علیه را در آن حقی نیست. و از این رو ماده 268 قانون مجازلت اسلامی در معرض ایراد است.

کلمات کلیدی

, قصاص, دیه, جنایت , سرلیت , ابراء ما لم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004362,
author = {فخلعی, محمدتقی},
title = {تأملی فقهی پیرامون ماده 268 قانون مجازات اسلامی},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2007},
month = {May},
issn = {1010-4992},
pages = {105--130},
numpages = {25},
keywords = {قصاص، دیه، جنایت ، سرلیت ، ابراء ما لم یجب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی فقهی پیرامون ماده 268 قانون مجازات اسلامی
%A فخلعی, محمدتقی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2007

[Download]