دانش و توسعه, سال (2007-6)

عنوان : ( سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسان )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , یعقوب مهارتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسان

کلمات کلیدی

سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004409,
author = {کاظمی, مصطفی and مهارتی, یعقوب},
title = {سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسان},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2007},
month = {June},
issn = {2008-1456},
keywords = {سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسان
%A کاظمی, مصطفی
%A مهارتی, یعقوب
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2007

[Download]