تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (23), شماره (3), سال (2007-12) , صفحات (285-294)

عنوان : ( بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو )

نویسندگان: معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , رضا فرهوش , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالویا لریفولیا بنت با نام فارسی نوروزک، گیاهی است از تیره نعناع، بومی استان خراسان و سمنان، که واجد خواص با ارزش ...

کلمات کلیدی

, Salvia leriifolia Benth, آنتی اکسیدان, ریشه, برگ, رشد و نمو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004412,
author = {مدرس, معصومه and ابریشم چی, پروانه and فرهوش, رضا and اجتهادی, حمید},
title = {بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2007},
volume = {23},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-0905},
pages = {285--294},
numpages = {9},
keywords = {Salvia leriifolia Benth; آنتی اکسیدان، ریشه، برگ، رشد و نمو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو
%A مدرس, معصومه
%A ابریشم چی, پروانه
%A فرهوش, رضا
%A اجتهادی, حمید
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2007

[Download]