علوم تشریح - Anatomical Sciences, سال (2006-3)

عنوان : ( شبیه‌سازی هاورس با استفاده از دانش اوریگامی و سنجش مقاومت مکانیکی )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , رویا جاجوندیان , عطیه اسدپور , سیدمجتبی زبرجد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004425,
author = {مهدوی شهری, ناصر and جاجوندیان, رویا and اسدپور, عطیه and زبرجد, سیدمجتبی},
title = {شبیه‌سازی هاورس با استفاده از دانش اوریگامی و سنجش مقاومت مکانیکی},
journal = {علوم تشریح - Anatomical Sciences},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1728-6158},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی هاورس با استفاده از دانش اوریگامی و سنجش مقاومت مکانیکی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A جاجوندیان, رویا
%A اسدپور, عطیه
%A زبرجد, سیدمجتبی
%J علوم تشریح - Anatomical Sciences
%@ 1728-6158
%D 2006

[Download]