پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه, شماره (1), سال (2008-3)

عنوان : ( چینه‌نگاری سکانسی رسوبات آلبین - سنومانین (سازند آیتامیر) در شرق حوضه کپه داغ بر مبنای داده‌های سطح الارضی و تحت الارضی )

نویسندگان: مریم قاسمی نوقابی , مهدی نجفی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از حوضه های رسوبی حاوی مواد هیدروکربوری که در بخش وسیعی از ترکمنستان، افغانستان و شمال شرقی ایران قرار دارد، حوضه درون قاره ای کپه داغ است. سازند آیتامیر درطی آلبین- سنومانین در این حوضه تشکیل گردیده است. این سازند از سه رخساره سنگی شامل ماسه سنگ گلاکونی دار، گل سنگ و سنگ آهک تشکیل شده است که بطور همشیب بر روی سازند سنگانه و در زیر سازند آب دراز قرار دارد...

کلمات کلیدی

, چینه نگاری سکانسی, آلبین سنومانین, سازند آیتامیر, کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004432,
author = {قاسمی نوقابی, مریم and نجفی, مهدی and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {چینه‌نگاری سکانسی رسوبات آلبین - سنومانین (سازند آیتامیر) در شرق حوضه کپه داغ بر مبنای داده‌های سطح الارضی و تحت الارضی},
journal = {پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه},
year = {2008},
number = {1},
month = {March},
issn = {1684-3711},
keywords = {چینه نگاری سکانسی-آلبین سنومانین- سازند آیتامیر- کپه داغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چینه‌نگاری سکانسی رسوبات آلبین - سنومانین (سازند آیتامیر) در شرق حوضه کپه داغ بر مبنای داده‌های سطح الارضی و تحت الارضی
%A قاسمی نوقابی, مریم
%A نجفی, مهدی
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه
%@ 1684-3711
%D 2008

[Download]