ژنتیک نوین, سال (2007-4)

عنوان : ( کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-IR) در سلول‌های دودمانی سرطان پروستات انسانی DU-145 )

نویسندگان: راضیه جلال , سعید انصاری مجد , رزیتا رکنی زاده , شمیلا درویشعلیپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان پروستات به عنوان دومین سرطان کشنده در میان مردان شناخته شده است. روشهای متفاوتی در درمان سرطان پروستات بکار گرفته می شود، که جراحی (خارج کردن پروستات) ، پرتو درمانی ، هورمون درمانی و شیمی درمانی از آن جمله می باشد. هر یک از روش های مذکور برای مراحل کلینیکی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند، هیچ کدام از روشهای درمانی بکار رفته باعث افزایش بقاء در بیماران نمی گردند. ژن درمانی بعنوان یک روش با ارزش در درمان سرطانها از جمله سرطان پروستات پیشنهاد شده است. فاکتورهای رشد شبه انسولین (Insulin Like- Growth Factors, IGFs) بعنوان میتوژن های قوی در بسیاری از تومورها شناخته شده اند. مطالعات اخیر نشان داده اند که فاکتورهای رشد شبه انسولین به ویژه گیرنده ی نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین ( IGF-IR) در تنظیم رشد خیلی از تومورها نقش مهمی ایفا می کنند. با مهار کردن انتقال پیام IGF-IR با استفاده از آنتی بادی یا آنتی سنس بر علیه آن توانسته اند رشد و قدرت کلنی زائی برخی از سلول های سرطانی را در داخل و خارج بدن موجود زنده مهار کنند. با توجه به بررسی های انجام شده بر روی دودمان های سلولی سرطان پروستات انسان ثابت شده است که برخی از دودمان های سلولی، به ویژه DU-145، IGF-IR را به میزان زیاد بیان می کنند. هدف ما از این تحقیق کاهش بیان IGF-IR با استفاده از تکنولوژی آنتی سنس در سلول های دودمانی DU-145 است. بدین منظور سلول های DU-145 توسط وکتور حامل آنتی سنس IGF-IR تراریخت شده و میزان بیانIGF-IR در سطح پروتئین و RNA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از RT-PCR و ایمونوبلات کاهش قابل ملاحظه ای در میزان RNA و پروتئین IGF-IR در سلول های DU-145 تراریخت شده با وکتورحامل آنتی سنس را نسبت به سلول های DU-145 تراریخت شده با وکتور خالی (کنترل) و سلول های DU-145 شاهد نشان داد.

کلمات کلیدی

, IGF, سرطان پروستات, تکنولوژی آنتی سنس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004443,
author = {جلال, راضیه and سعید انصاری مجد and رزیتا رکنی زاده and شمیلا درویشعلیپور},
title = {کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-IR) در سلول‌های دودمانی سرطان پروستات انسانی DU-145},
journal = {ژنتیک نوین},
year = {2007},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۴۴۳۹},
keywords = {IGF، سرطان پروستات، تکنولوژی آنتی سنس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-IR) در سلول‌های دودمانی سرطان پروستات انسانی DU-145
%A جلال, راضیه
%A سعید انصاری مجد
%A رزیتا رکنی زاده
%A شمیلا درویشعلیپور
%J ژنتیک نوین
%@ ۲۰۰۸-۴۴۳۹
%D 2007

[Download]