مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (8), شماره (3), سال (2008-9) , صفحات (77-98)

عنوان : ( هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران )

نویسندگان: دکتر علی حسین قاسمی , محمدحسین دیانی , محمدرضا داورپناه , بختیار شعبانی ورکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران

کلمات کلیدی

هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004450,
author = {دکتر علی حسین قاسمی and دیانی, محمدحسین and داورپناه, محمدرضا and شعبانی ورکی, بختیار},
title = {هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2008},
volume = {8},
number = {3},
month = {September},
issn = {1608-2842},
pages = {77--98},
numpages = {21},
keywords = {هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران
%A دکتر علی حسین قاسمی
%A دیانی, محمدحسین
%A داورپناه, محمدرضا
%A شعبانی ورکی, بختیار
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2008

[Download]