مطالعات روان شناختی, دوره (3), شماره (1), سال (2007-6) , صفحات (59-71)

عنوان : ( رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی )

نویسندگان: , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدمحمود طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی

کلمات کلیدی

, سبک‌های دلبستگی, عزت نفس اجتماعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004461,
author = {, and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and طباطبائی, سیدمحمود},
title = {رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی},
journal = {مطالعات روان شناختی},
year = {2007},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2538-2942},
pages = {59--71},
numpages = {12},
keywords = {سبک‌های دلبستگی،عزت نفس اجتماعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی
%A ,
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A طباطبائی, سیدمحمود
%J مطالعات روان شناختی
%@ 2538-2942
%D 2007

[Download]