روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2007-9) , صفحات (182-188)

عنوان : ( اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک‌موردی )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن.

کلمات کلیدی

, آرامش عضلانی, بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم, زنان مبتلا به میگرن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004464,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک‌موردی},
journal = {روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران},
year = {2007},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-4315},
pages = {182--188},
numpages = {6},
keywords = {آرامش عضلانی، بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم، زنان مبتلا به میگرن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک‌موردی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
%@ 1735-4315
%D 2007

[Download]