روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, سال (2007-9)

عنوان : ( رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه.

کلمات کلیدی

, پایگاه‌های هویت, فرار, دختران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004465,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه},
journal = {روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران},
year = {2007},
month = {September},
issn = {1735-4315},
keywords = {پایگاه‌های هویت، فرار، دختران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
%@ 1735-4315
%D 2007

[Download]