آبیاری و زهکشی ایران, سال (2007-3)

عنوان : ( پیش‌بینی سطح ایستایی با استفاده از شبکه عصبی‌مصنوعی )

نویسندگان: عزیزالله ایزدی , کامران داوری , امین علیزاده , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش‌بینی سطح ایستایی با استفاده از شبکه عصبی‌مصنوعی

کلمات کلیدی

پیش‌بینی سطح ایستایی با استفاده از شبکه عصبی‌مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004489,
author = {ایزدی, عزیزالله and داوری, کامران and علیزاده, امین and قهرمان, بیژن},
title = {پیش‌بینی سطح ایستایی با استفاده از شبکه عصبی‌مصنوعی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2007},
month = {March},
issn = {2008-7942},
keywords = {پیش‌بینی سطح ایستایی با استفاده از شبکه عصبی‌مصنوعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی سطح ایستایی با استفاده از شبکه عصبی‌مصنوعی
%A ایزدی, عزیزالله
%A داوری, کامران
%A علیزاده, امین
%A قهرمان, بیژن
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2007

[Download]