نیوار, سال (2008-3) , صفحات (21-40)

عنوان : ( دسته منحنی‌های IDF به روز شده مشهد )

نویسندگان: بیژن قهرمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین شدت بارندگی برای یک مدت مشخص در یک دوره بازگشت مورد نظر از نیازهای اساسی در عملیات مهندسی عمران در زمینه آب است. از این میان می توان به طرح های زه کشی، آبخیزداری، سد سازی، جمع‌آوری و دفع آب های سطحی در شهرها اشاره نمود. قدیمی‌ترین ایستگاه‌های باران‌سنج ثبات در مشهد در فرودگاه مستقر است و تحت نظارت هواشناسی استان خراسان می باشد. این ایستگاه از سال 1969 مجهز به باران نگار شده و از نظر طبقه بندی جزء ایستگاه های سینوپتیک محسوب می شود. دسته منحنی‌های شدت-مدت-فراوانی این ایستگاه بر اساس اطلاعات سال های 1969 لغایت 1993 وبا تابع توزیع احتمال گامای دو پارامتری انجام شده است. باران‌نمودهای ایسگاه در سال های 1994 تا 2006 رقومی گردید و دسته منحنی‌های به‌روز شده شدت- مدت- فراوانی این ایستگاه بدست آمد.تابع توزیع احتمال گامبل تطابق بهتری با داده‌ها داشت. نتایج نشان داد که تفاوت اندکی بین شدت‌های باران در مقایسه با بررسی پیشین (طول دوره آماری 1969-1993) وجود دارد.

کلمات کلیدی

, باران‌های کوتاه‌مدت, توزیع گامبل, IDF, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004577,
author = {قهرمان, بیژن},
title = {دسته منحنی‌های IDF به روز شده مشهد},
journal = {نیوار},
year = {2008},
month = {March},
issn = {1735-0565},
pages = {21--40},
numpages = {19},
keywords = {باران‌های کوتاه‌مدت، توزیع گامبل، IDF، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دسته منحنی‌های IDF به روز شده مشهد
%A قهرمان, بیژن
%J نیوار
%@ 1735-0565
%D 2008

[Download]