دانشکده دندانپزشکی مشهد, دوره (32), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی تغییرات نیرو-خمش سیم نیکل -تیتانیوم پس از یک کاربرد کلینیکی در سه نوع کرودینگ مختلف )

نویسندگان: با صفا , سیدمجتبی زبرجد , نریمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تغییرات نیرو-خمش سیم نیکل -تیتانیوم پس از یک کاربرد کلینیکی در سه نوع کرودینگ مختلف

کلمات کلیدی

, بررسی تغییرات نیرو, خمش سیم نیکل , تیتانیوم پس از یک کاربرد کلینیکی در سه نوع کرودینگ مختلف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004583,
author = {با صفا and زبرجد, سیدمجتبی and نریمانی},
title = {بررسی تغییرات نیرو-خمش سیم نیکل -تیتانیوم پس از یک کاربرد کلینیکی در سه نوع کرودینگ مختلف},
journal = {دانشکده دندانپزشکی مشهد},
year = {2008},
volume = {32},
number = {1},
month = {June},
issn = {1560-9286},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {بررسی تغییرات نیرو-خمش سیم نیکل -تیتانیوم پس از یک کاربرد کلینیکی در سه نوع کرودینگ مختلف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات نیرو-خمش سیم نیکل -تیتانیوم پس از یک کاربرد کلینیکی در سه نوع کرودینگ مختلف
%A با صفا
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A نریمانی
%J دانشکده دندانپزشکی مشهد
%@ 1560-9286
%D 2008

[Download]