فرایند نو, دوره (2), شماره (7), سال (2007-3) , صفحات (11-20)

عنوان : ( استفاده از نرم افزار Hysys در شبیه‌سازی واحد شیرین‌سازی گاز پالایشگاه اراک با حلال‌های مختلف )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی , مسعود خاکسارطرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از نرم افزار Hysys در شبیه‌سازی واحد شیرین‌سازی گاز پالایشگاه اراک با حلال‌های مختلف

کلمات کلیدی

استفاده از نرم افزار Hysys در شبیه‌سازی واحد شیرین‌سازی گاز پالایشگاه اراک با حلال‌های مختلف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004596,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر and خاکسارطرقی, مسعود},
title = {استفاده از نرم افزار Hysys در شبیه‌سازی واحد شیرین‌سازی گاز پالایشگاه اراک با حلال‌های مختلف},
journal = {فرایند نو},
year = {2007},
volume = {2},
number = {7},
month = {March},
issn = {1735-6466},
pages = {11--20},
numpages = {9},
keywords = {استفاده از نرم افزار Hysys در شبیه‌سازی واحد شیرین‌سازی گاز پالایشگاه اراک با حلال‌های مختلف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از نرم افزار Hysys در شبیه‌سازی واحد شیرین‌سازی گاز پالایشگاه اراک با حلال‌های مختلف
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A خاکسارطرقی, مسعود
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2007

[Download]