Amirkabir-امیرکبیر, دوره (18), شماره (66), سال (2007-9) , صفحات (1-4)

عنوان : ( بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسیدسولفوریکی )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مکانیزم استخراج مایع- مایع در محیط اسید فسفریکی مورد مطالعه قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, استخراج, سریم, اتیل هگزیل فسفریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004603,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر},
title = {بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسیدسولفوریکی},
journal = {Amirkabir-امیرکبیر},
year = {2007},
volume = {18},
number = {66},
month = {September},
issn = {1015-0951},
pages = {1--4},
numpages = {3},
keywords = {استخراج، سریم، اتیل هگزیل فسفریک اسید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسیدسولفوریکی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%J Amirkabir-امیرکبیر
%@ 1015-0951
%D 2007

[Download]