پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28

عنوان : design of a reversible disk plow by Synthesis of a Five-bar Straight-line Mechanism ( طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم )

نویسندگان: محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده گاوآهن بشقابی یکی از ادوات مهم خاکورزی می باشد که به کارگیری نوع دوطرفه آن به سبب صرفه جویی در وقت و هزینه و افزایش راندمان فرایندهای زراعی حائز اهمیت بالایی می باشد. با انگیزه ساده سازی و اصلاح طرح های موجود، پس از بررسی انواع مکانیزمها طراحی نوع جدیدی از گاوآهن بشقابی دوطرفه به انجام رسید. ساختار این گاوآهن، یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم است که پس از بهینه سازیِ مکانیزم چهار رابطی خط مستقیم دانیل به دست آمد. در این طرح، علاوه بر مکانیزم های تغییر جهت بشقاب ها و چرخ شیار عقبی، مواردی از جمله تثبیت موقعیت گاوآهن در شرایط شخم و مکانیزمی برای تغییر زاویه تمایل طولی بشقاب ها لحاظ گردیده است. این طرح، سپس از جنبه نیرویی تحلیل شد و نمودارهایی برای تعیین روند تغییرات آن برای بخش های مختلف مکانیزم، به دست آمد. تحلیل ابعادی این گاوآهن در دو مرحله انجام گرفت. مرحله اول مربوط به طول رابط ها و موقعیت مفصل ها برای تولید حرکات مورد نظر (بهینه سازی مکانیزم) و مرحله دوم مربوط به مقطع عرضی بخش های مختلف با در نظر گرفتن شرایط نیرویی و انتخاب ماده و ضریب اطمینان مشخص. گاوآهن جدید به سبب طراحی ساده و عدم نیاز به قطعات مکانیکی کمکی خصوصیات شاخصی مثل کاربری آسان، هزینه تمام شده پایین و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری را خواهد داشت. بخش اعظم فرایند مدل سازی توسط نرم افزار CATIA انجام پذیرفته است.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی مکانیزم, تحلیل ابعادی, تحلیل نیرویی, گاوآهن بشقابی دوطرفه, مکانیزم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004691,
author = {آق خانی, محمدحسین},
title = {design of a reversible disk plow by Synthesis of a Five-bar Straight-line Mechanism},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {بهینه سازی مکانیزم، تحلیل ابعادی، تحلیل نیرویی،گاوآهن بشقابی دوطرفه، مکانیزم دانیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T design of a reversible disk plow by Synthesis of a Five-bar Straight-line Mechanism
%A آق خانی, محمدحسین
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]