پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28

عنوان : Design of Manure Gathering Machine ( طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی )

نویسندگان: محمدحسین اق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : به منظور نظافت گاوداریها، روشهای متعددی با توجه به فاکتورهایی از قبیل هزینه، وسعت گاوداری،کارآیی، تکنولوژی ساخت، کاربری آسان و سرعت کار و غیره استفاده می شود. در این مقاله طراحی یک دستگاه جمع آوری کود دامی که بر روی تراکتور سوار می شود، ارائه می شود. با توجه به تاثیر مشخصات فیزیکی و مکانیکی کود دامی در فرآیند طراحی، برخی از این خواص(مانند چگالی، درصد رطوبت و ضریب اصطکاک کود با سطوح مختلف و مقاومت برشی کود) اندازه گیری گردید. این دستگاه برای نصب بر روی تراکتور 285MF طراحی شده وظرفیت جمع آوری 4/14 مترمکعب(کود دامی) در ساعت را دارد. سیستم انتقال توان در این دستگاه، هیدرولیکی بوده و توان مورد نیاز آن که برابر 1/24 کیلووات که از محور تواندهی تراکتور (PTO) دریافت می شود. این دستگاه با تغییرات اندک، قابلیت نصب بر روی سایر تراکتورهای موجود در کشور را دارد. عرض روبش هد دستگاه، دو متر و سرعت پیشروی آن در طراحی یک متر بر ثانیه تعیین شده است. با این دستگاه می توان یک گاوداری با وسعت 500 متر مربع را در کمتر از 40 دقیقه نظافت نمود.

کلمات کلیدی

, طراحی, خواص فیزیکی و مکانیکی, گاوداری, کود دامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004692,
author = {اق خانی, محمدحسین},
title = {Design of Manure Gathering Machine},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {طراحی، خواص فیزیکی و مکانیکی، گاوداری، کود دامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Design of Manure Gathering Machine
%A اق خانی, محمدحسین
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]