پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28

عنوان : evaluation and usage suitable software for analysis the sprayer droplets density and size ( ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم )

نویسندگان: محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به ارزیابی عملکرد نرم افزار SIBA ، از جنبه های مختلف سرعت، دقت عمل و کاربرد عملی آن پرداخته شده است. در ارزیابی های مختلفی که از نرم افزار به عمل آمد، مشخص شد که بیشینه خطا مربوط به قطرات کوچک با خطای حدود 10 درصد است و کمینه خطا در اندازه گیری سطح لکه ها مربوط به قطرات بزرگ با کمتر از 1 درصد. این مقدار خطا در مورد سطوح نسبتاً بزرگ (مثل سطح برگ) باز هم کمتر بوده و به حدود 9/0 درصد کاهش می یابد. مهمترین علت بروز خطا از بین رفتن نقاطی از لکه ها در حین اسکن تصویر و نیز مشخصه ذاتی نمایش تصاویر دیجیتالی از طریق پیکسل ها و پله ای بودن لبه لکه ها بدلیل شکل مربعی پیکسل ها است. علی رغم این مقدار خطا، این نرم افزار در مقایسه با دیگر روشهای دستی و رایانه ای مقایسه شده، از سرعت و دقت به مراتب بالاتری برخوردار بود. در حال حاضر مهمترین محدودیت این نرم افزار در عدم تشخیص لکه های بهم چسبیده بصورت هوشمند است که سبب می شود چنین لکه هایی را بعنوان یک لکه منظور کند.

کلمات کلیدی

, کالیبراسیون سمپاش, کاغذ حساس به آب, پردازش تصویر, برنامه نویسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004695,
author = {آق خانی, محمدحسین},
title = {evaluation and usage suitable software for analysis the sprayer droplets density and size},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {کالیبراسیون سمپاش، کاغذ حساس به آب، پردازش تصویر، برنامه نویسی، ارزیابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T evaluation and usage suitable software for analysis the sprayer droplets density and size
%A آق خانی, محمدحسین
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]