کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (1), شماره (3), سال (1998-6) , صفحات (37-57)

عنوان : ( نقش آموزشی کتابخانه‌های دانشگاهی: مروری بر مباحث عمده و جریان شکل‌گیری )

نویسندگان: مهری پریرخ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جریان توجه به آموزش استفاده کننده در کتابخانه‌های دانشگاهی در جوامع غربی موضوع اصلی بحث حاضر به شمار می‌رود. تغییراتی که در آموزش استفاده کننده با توجه به نظریه‌های یادگیری و تحول در رسالت آموزش عالی در جهت پرورش مهارت‌های یادگیری مستقل داده شده بررسی می‌شود. در این جریان به برنامه‌های آموزشی کتابخانه‌های دانشگاهی که این تغییرات را درنظر داشته و موفق بوده‌اند اشاره می‌گردد. در نهایت مهارت‌هایی که انتظار می رود برنامه‌های آموزشی کتابخانه در دانشجویان در عصر فناوری پرورش دهد و در نتیجه در بهبود کیفیت آموزش عالی موثر باشد مورد بحث قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, کتابخانه‌های دانشگاهی, آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004709,
author = {پریرخ, مهری},
title = {نقش آموزشی کتابخانه‌های دانشگاهی: مروری بر مباحث عمده و جریان شکل‌گیری},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {1998},
volume = {1},
number = {3},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {37--57},
numpages = {20},
keywords = {کتابخانه‌های دانشگاهی، آموزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش آموزشی کتابخانه‌های دانشگاهی: مروری بر مباحث عمده و جریان شکل‌گیری
%A پریرخ, مهری
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 1998

[Download]