تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (1999-9) , صفحات (317-334)

عنوان : ( سواد اطلاعاتی: پژوهشی پیرامون چگونگی کسب سواد اطلاعاتی )

نویسندگان: مهری پریرخ , حسن مقدس زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرچه ارزش اطلاعات در عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست، اما مشکلات دسترسی به اطلاعات، مانبع بزرگی در شناسایی اطلاعات مفید، دسترسی و استفاده از آنها است. مجهز بودن به سواد اطلاعاتی یکی از مهارت هایی است که می‌تواند چنین مشکلاتی را از میان بردارد. برای شناسایی این که آیا دانشجویان کارشناسی ارشد (در سه دانشکده علوم اداری و اقتصاد، کشاورزی و علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد) به این مهارت مجهز هستند و آیا آنها نیاز به کسب این توانایی را احساس می‌کنند، تحقیقی به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. تحلیل داده‌ها نشان داد که اکثر این دانشجویان به مهارت سواد اطلاعاتی مجهز نیستند، اما در عین حال معتقدند که باید این توانایی را به دست آورند. در حالی که در متون منتشره شده این گونه آمده است که کتابداران سهم بسزایی در شکل‌گیری و پرورش سواد اطلاعاتی در دانشجویان دارند، ولی اکثر پاسخ‌دهندگان در پژوهش حاضر، نقش قابل ملاحظه‌ای در این ارتباط برای کتابداران در نظر نگرفتند.

کلمات کلیدی

, سواد اطلاعاتی, کسب سواد اطلاعاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004711,
author = {پریرخ, مهری and حسن مقدس زاده},
title = {سواد اطلاعاتی: پژوهشی پیرامون چگونگی کسب سواد اطلاعاتی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {1999},
month = {September},
issn = {1735-1596},
pages = {317--334},
numpages = {17},
keywords = {سواد اطلاعاتی، کسب سواد اطلاعاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سواد اطلاعاتی: پژوهشی پیرامون چگونگی کسب سواد اطلاعاتی
%A پریرخ, مهری
%A حسن مقدس زاده
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 1999

[Download]