چهارمین کنگره پاتولوژی دامپزشکی , 2008-10-29

عنوان : Histological and histochemical study of superior gland of third eyelid in one humped camel (Camelus dromedarius) ( مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمیایی غده اشکی فوقانی پلک سوم در شتر یک کوهانه )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمیایی غده اشکی فوقانی پلک سوم در شتر یک کوهانه

کلمات کلیدی

مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمیایی غده اشکی فوقانی پلک سوم در شتر یک کوهانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004897,
author = {محمدپور, احمدعلی},
title = {Histological and histochemical study of superior gland of third eyelid in one humped camel (Camelus dromedarius)},
booktitle = {چهارمین کنگره پاتولوژی دامپزشکی},
year = {2008},
location = {کمر, تركيه},
keywords = {مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمیایی غده اشکی فوقانی پلک سوم در شتر یک کوهانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Histological and histochemical study of superior gland of third eyelid in one humped camel (Camelus dromedarius)
%A محمدپور, احمدعلی
%J چهارمین کنگره پاتولوژی دامپزشکی
%D 2008

[Download]