کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (6), شماره (4), سال (2004-3) , صفحات (19-54)

عنوان : ( تحلیل محتوای کتابهای داستانی مناسب کودکان در گروه سنی ب با رویکرد کتاب درمانی )

نویسندگان: مهری پریرخ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف عمده این پژوهش، تحلیل داستان‌های مناسب کودکان و سنجش میزان تاثیر آنها در کاهش یا حل چهار مشکل روانشناختی پرخاشگری، اعتماد به نفس پایین، ترس و اندوه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند سهم داستان‌های تالیف و ترجمه شده، به طور مساوی 230 عنوان، داستان‌های واقعی 76 و داستان های غیر واقعی 384 عنوان است. در مورد مشخصه‌های دیگر مانند نویسنده ناشر و سال نشر پراکندگی زیادی در جامعه وجود دارد. همچنین، تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد داستان‌های مناسب کودکان در بیشتر موارد با هدف کاهش یا درمان مشکلات روانشناختی نوشته نمی‌شوند و به نظر می‌رسد رشد و شکوفایی استعدادها، آموزش و سرگرمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از مجموع 460 داستان مناسب این پژوهش، 14 درصد از داستان‌ها برای تقویت اعتماد به نفس، 8 درصد برای کاهش پرخاشگری، در حدود 8 درصد برای کاهش ترس و 4 درصد برای کاهش اندوه کودکان می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. تعداد داستان‌هایی که می‌توانند به بیش از یک مشکل پاسخگو باشند، اندک است و داستان‌ها اغلب تک‌مضمونی هستند. 5 درصد از داستان‌ها برای کاهش ترس و نیز تقویت اعتماد به نفس و در حدود 2 درصد برای کاهش اندوه و نیز تقویت اعتماد به نفس می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. در بقیه موارد، تعداد این گونه داستان‌ها کمتر از 1 در صد است.

کلمات کلیدی

, کتاب درمانی, ادبیات کودکان, تحلیل محتوایی داستان‌های کودکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004907,
author = {پریرخ, مهری},
title = {تحلیل محتوای کتابهای داستانی مناسب کودکان در گروه سنی ب با رویکرد کتاب درمانی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2004},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-9637},
pages = {19--54},
numpages = {35},
keywords = {کتاب درمانی، ادبیات کودکان، تحلیل محتوایی داستان‌های کودکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل محتوای کتابهای داستانی مناسب کودکان در گروه سنی ب با رویکرد کتاب درمانی
%A پریرخ, مهری
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2004

[Download]