دانش و توسعه, دوره (15), شماره (23), سال (2008-8) , صفحات (171-189)

عنوان : capital increaase effect on market value added ( بررسی اثر افزایش سرمایه برارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران )

نویسندگان: محمدحسین ودیعی , سید محمود رضوی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر افزایش سرمایه برارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران

کلمات کلیدی

, ارزش افزوده , افزایش سرمایه , مطالبات حال شده سهامداران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004930,
author = {ودیعی , محمدحسین and سید محمود رضوی راد},
title = {capital increaase effect on market value added},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2008},
volume = {15},
number = {23},
month = {August},
issn = {2008-1456},
pages = {171--189},
numpages = {18},
keywords = {ارزش افزوده - افزایش سرمایه - مطالبات حال شده سهامداران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T capital increaase effect on market value added
%A ودیعی , محمدحسین
%A سید محمود رضوی راد
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2008

[Download]