چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور , 2008-08-26

عنوان : ( بررسی تاثیر شکل و اندازه بر مقاومت نمونه های بتنی )

نویسندگان: شادی اکنونی , علی اکبر میرنامی , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاومت فشاری بتن به عنوان اساسی ترین مشخصه ویژگی ماده در طراحی سازه‌های بتن آرمه بکار می‌رود. در این پژوهش آزمایشگاهی، تأثیر اندازه و شکل نمونه بر مقاومت فشاری آن بتن به صورت تجربی آماری مورد بررسی قرار گرفته است. در این آزمایشات برای بررسی اثر شکل نمونه‌های استوانه‌ای و مکعبی تهیه شد و همچنین برای مطالعه اثر اندازه چهار ابعاد مختلف بررسی شد. در مجموع تعداد 116 نمونه برای سه طرح اختلاط با مقاومت‌های متفاوت آزمایش گردید. پس از یررسی و تحلیل داده‌ها اثر شکل و اندازه و مقاومت بتن تعیین و با مقادیر رایج مقایسه گردید.

کلمات کلیدی

, مقاومت فشاری, اندازه , شکل, ترک , تئوری احتمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005008,
author = {اکنونی, شادی and میرنامی, علی اکبر and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {بررسی تاثیر شکل و اندازه بر مقاومت نمونه های بتنی},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور},
year = {2008},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {مقاومت فشاری، اندازه ، شکل، ترک ، تئوری احتمال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر شکل و اندازه بر مقاومت نمونه های بتنی
%A اکنونی, شادی
%A میرنامی, علی اکبر
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور
%D 2008

[Download]