چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور , 2008-08-26

عنوان : ( تاثیر میکروسیلیس بر گیرش و مقاومت فشاری ملات های سیمانی )

نویسندگان: سیدفرزان کاظمی , الیار ظفرخواه , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تأثیر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات‌های سیمانی بدون استفاده از روان‌کننده برای رسیدن به روانی مطلوب بررسی می‌شود. هدف بررسی ویژگی‌های ملات‌های سیمانی حاوی میکروسییس می‌باشد.. این پژوهش آزمایشگاهی بر روی 5 گونه مختلف ملات با نسبت‌های مختلف وزنی میکروسیلیس با روش‌های استاندارد انجام پذیرفت. نتیجه این‌ که با افزایش میکروسیلیس در صورت عدم استفاده از روان‌کننده، مقاومت فشاری و کارایی ملات کاهش یافته و زمان‌گیرش و غلظت نرمال ملات افزایش می‌یابند.

کلمات کلیدی

, ملات سیمان , میکروسیلیس, مقاومت فشاری, میز سیلان, زمان گیرش وغلظت نرمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005010,
author = {کاظمی, سیدفرزان and ظفرخواه, الیار and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {تاثیر میکروسیلیس بر گیرش و مقاومت فشاری ملات های سیمانی},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور},
year = {2008},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {ملات سیمان ، میکروسیلیس، مقاومت فشاری، میز سیلان، زمان گیرش وغلظت نرمال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر میکروسیلیس بر گیرش و مقاومت فشاری ملات های سیمانی
%A کاظمی, سیدفرزان
%A ظفرخواه, الیار
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور
%D 2008

[Download]