چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور , 2008-08-26

عنوان : ( بررسی تاپیر نسبت آهک به سیمان در ملات های ماسه-سیمان-آهک )

نویسندگان: مهدی گلچین , رضا صاحبی , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به بررسی تاثیر مقدار آهک بر عملکرد ملات‌های ماسه-سیمان-آهک پرداخته شده است. در ابتدا آب مورد نیاز برای تهیه ملاتی با روانی مناسب برای نسبت‌های مختلف وزنی ملات به دست آورده‌شد. سپس تغییرات مقاومت فشاری و ضریب ارتجاعی ملات بر اثر جایگزینی آهک با سیمان مورد مطالعه قرار داده شد و با محاسبه ضریب نرم‌شوندگی، حساسیت چنین ملات‌هایی به آب بررسی گردید.

کلمات کلیدی

, ملات ماسه- سیمان-آهک, روانی, مقاومت فشاری, ضریب ارتجاعی, ضریب نرم‌شوندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005012,
author = {گلچین, مهدی and صاحبی, رضا and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {بررسی تاپیر نسبت آهک به سیمان در ملات های ماسه-سیمان-آهک},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور},
year = {2008},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {ملات ماسه- سیمان-آهک، روانی، مقاومت فشاری، ضریب ارتجاعی، ضریب نرم‌شوندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاپیر نسبت آهک به سیمان در ملات های ماسه-سیمان-آهک
%A گلچین, مهدی
%A صاحبی, رضا
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور
%D 2008

[Download]