اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2008-10-20

عنوان : ( تحلیل عددی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد کامپوزیتی با استفاده از روش اجرا محدود )

نویسندگان: آرش شهریاری احمدی , محمدرضا قاسمی , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: یکی از روش های تقویت و مقاوم سازی سازه ها استفاده از صفحات پلیمری مسلح شده با الیاف( FRP) می باشد. لذا در این پژوهش به بررسی تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با FRP پرداخته و در آن پارامترهای موثر در تقویت خمشی و رفتار سازه لحاظ گردیده اند. از جمله این پارامترها می توان به تاثیر جهت الیاف نسبت به محور طولی تیر،تعداد لایه ها،ضخامت لایه ها،جنس،پهنا وطول کامپوزیت، چیدمان لایه ها و سایر پارامترهای مربوط به خصوصیات عضو بتنی چون مقاومت فشاری بتن،سطح مقطع ارماتور طولی کششی اشاره نمود که در این تحقیق به روش اجزا محدود و به کمک نرم افزار ANSYS مورد بررسی قرار می گیرند. از طرفی روش مناسب براى برطرف نمودن رفتار تردشکن تیرهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با FRP، استفاده از ترکیب الیاف با مدول الاستیسیتة بالا مانند الیاف کربنى و الیاف با مدول الاستیسیتة کم مانند الیاف شیشه اى مى باشد. استفاده از ترکیب الیاف مختلف (Hybrid)، علاوه بر افزایش انعطاف پذیرى تغییرشکل، هزینة تقویت را نیز کاهش مى دهد. زیرا قیمت پلیمرهاى با الیاف کربنى چند برابر پلیمرهاى با الیاف شیشه اى است. در ادامه کامپوزیتهای خاص و جدید که به صورت Triaxial وHybrid و Triaxial-Hybrid می باشند و به تازگی در صنعت مواد کامپوزیت بسیار مورد توجه قرار گرفته اند را مورد بررسی قرار می دهیم .برای این منظور استفاده از نرم افزار کمکی MATLAB و نرم افزار اجزای محدود ANSYS جهت تحلیل های عددی بکار گرفته می شوند .در پایان نتایج حاصل از تقویت خمشی این نوع کامپوزیتها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

, مدلسازی, مقاوم سازی, FRP, شکل پذیری, Triaxial, Hybrid
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005013,
author = {آرش شهریاری احمدی and محمدرضا قاسمی and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {تحلیل عددی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد کامپوزیتی با استفاده از روش اجرا محدود},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2008},
location = {تیریز, ايران},
keywords = {مدلسازی، مقاوم سازی، FRP، شکل پذیری، Triaxial، Hybrid},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عددی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد کامپوزیتی با استفاده از روش اجرا محدود
%A آرش شهریاری احمدی
%A محمدرضا قاسمی
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2008

[Download]